August 24, 2020
  • 7:26 am Cách chèn nhạc vào ảnh và video trên Facebook
  • 6:59 am Tóm Tắt The Walking Dead (Xác Sống) | Season 4
  • 6:15 am [Mất gốc Hóa – số 16] – HƯỚNG DẪN CÁCH GỌI TÊN OXIT AXIT – OXIT BAZƠ NHANH THUỘC
  • 5:49 am Cách cài Win từ ổ cứng: cả Win 7/8/8.1 và Win10 (làm mẫu với Win 10)
  • 5:12 am Thủ thuật excel: Cách khóa dữ liệu không cho chỉnh sửa trong excelExit: The Game – The Forgotten Island (2017) Type Strategy
1–4 Players 45–90 Min Age: 12+ Weight: 2.64f

A video outlining gameplay for the boardgame Exit: The Game – The Forgotten Island

For more game info, url
=================

艾瑞克桌遊頻道開放贊助,如果你也喜歡我的實況,經濟上也有餘力的話,也可以贊助 !斗內不是必須,但任何贊助都是非常歡迎感謝的!

感謝你的收看,並請在YouTube上訂閱我們的頻道 - 更多的訂閱用戶,能讓我們瞭解如何運作頻道。

對影片有任何的評論或疑問,不需要遲疑,請直接利用下方留言的功能分享您的評論!

如果你發現影片錯誤而我沒有注意到,請留下時間戳 :)
如果影片對你有任何的幫助,請幫我按個讚,讓我知道!。
願意贊助我們拍更多的桌遊影片,可以將影片分享出去,謝謝。

歡迎訪問 
艾瑞克 Facebook 
這裡有艾瑞克 玩過的桌遊

Nguồn: https://chaoticpharmacology.com/

Xem thêm bài viết khác: https://chaoticpharmacology.com/game/

admin

RELATED ARTICLES
LEAVE A COMMENT