Ngày Chúa phán xét – Thiên Đàng và Hỏa Ngục

22
52Ngày phán xét
+Chúa trở về

“Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.” (Giăng 14:2,3).

Đó là lời của Chúa Giê-su, Ngài hứa với những người theo Ngài rằng Ngài sẽ trở về một ngày nào đó để đón họ về nhà tại thiên đàng. Chúa của chúng ta đã từng đến thế giới này để chuộc tội cho chúng ta và Ngài sẽ trở về lần nữa. Ngài sẽ trở về như Chúa của Chúa với sức mạnh lớn lao và quang vinh, cùng với Ngài là hàng ngàn hàng vạn những vị thánh và những người ở thiên đàng.

Ngài trở về sẽ làm cho những người đã từ chối Ngài là Chúa sẽ sợ hãi. “Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trong thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cùng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. A-men!” (Khải Huyền 1:7). Sẽ không có ai có thể chạy khỏi vòng tay khiển-trách của Chúa.

Nhưng ngày Chúa trở về cũng là ngày khao khát ngóng chờ của các tín đồ. Chúa cứu rỗi sẽ đón họ về nhà và “Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.” (Khải Huyền 21:4). Ngày này sẽ là điều cuối cùng mà Chúa sẽ làm là hy vọng của những người tin Chúa.

+Sự phục sinh & Sự thay đổi

Chúa trở về là một sự kiện đặc biệt sẽ xảy ra. Với một sức mạnh giống như sức mạnh đã mang Giê-su từ cõi chết, Chúa sẽ đưa những người tin Ngài đã chết trở lại. Những người đang sống sẽ được cất lên trên mây. “Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết.Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn..” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16,17).

Không trải qua cái chết, những người tin Chúa sẽ biến thành những cơ thể thuộc linh. “Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa.” (1 Cô-rinh-tô 15:51,52).

“Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật.” (Phi-líp 3:20,21). Cũng như Chúa Giê-su được sống lại trong cơ thể thuộc linh, những người tin Ngài cũng sẽ được mặc áo với một cơ thể thuộc linh — vinh quang sáng ngời, đầy quyền năng và không bao giờ chết.

#Thánhcacảmâm #NgàyChúaphánxét #NgàyChúaquanglâm #VươngQuốcCủaThiênChúaTrênThiênĐàng #CátBụiHưVô #SựSốngThayĐổiMàKhôngMấtĐi
© Bản quyền thuộc về Thánh Ca Cảm Âm
© Copyright by Thánh Ca Cảm Âm ☞ Do not Reup

Nguồn: https://chaoticpharmacology.com/

Xem thêm bài viết khác: https://chaoticpharmacology.com/giai-tri/

22 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here