August 6, 2020
  • 7:26 am Cách chèn nhạc vào ảnh và video trên Facebook
  • 6:59 am Tóm Tắt The Walking Dead (Xác Sống) | Season 4
  • 6:15 am [Mất gốc Hóa – số 16] – HƯỚNG DẪN CÁCH GỌI TÊN OXIT AXIT – OXIT BAZƠ NHANH THUỘC
  • 5:49 am Cách cài Win từ ổ cứng: cả Win 7/8/8.1 và Win10 (làm mẫu với Win 10)
  • 5:12 am Thủ thuật excel: Cách khóa dữ liệu không cho chỉnh sửa trong excelROAR
Katy Perry

I used to bite my tongue and hold my breath
Ta vẫn từng im im hơi, ta từng kín tiếng
Scared to rock the boat and make a mess
E con sóng to, sợ phải lớn thuyền
So I sit quietly
Nên ta ngồi lặng yên
Agree politely
Thuận ý ngoan hiền

I guess that I forgot I had a choice
Phỏng chừng ta có lựa chọn, lại quên mất
I let you push me past the breaking point
Ta để người đẩy ta qua điểm bùng phát
I stood for nothing
Đứng mà sống hèn nhát
So I fell for everything
Thôi thà thác xuống cho vinh quang

You held me down, but I got up
Người dìm ta xuống, nhưng ta bật dậy
Already brushing off the dust
Sẵn sàng phủi sạch lớp bụi thời gian
You hear my voice, you hear that sound
Người thấy tiếng ta, người nghe tiếng đó
Like thunder gonna shake the ground
Như sấm nổ làm trời long đất lở
You held me down, but I got up
Gông ta trong xiềng, nhưng ta phá xích
Get ready ’cause I’ve had enough
Nay động binh, ta đủ nhẫn nhịn
I see it all, I see it now
Thông trọn chân lý, giờ thấu chân kinh

I got the eye of the tiger
Ta nhìn anh mắt của hổ dữ
A fighter
Một chiến nữ
Dancing through the fire
Múa vuốt nhe nanh thử lửa
‘Cause I am a champion and you’re gonna hear me roar
Bởi ta là liệt nữ anh thư, ngươi sẽ nghe tiếng ta gầm gừ
Louder, louder than a lion
Lớn hơn, to hơn tiếng mãnh sư
‘Cause I am a champion and you’re gonna hear me roar
Bởi ta là liệt nữ anh thư, ngươi sẽ nghe tiếng ta gầm rú

Oh oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh oh
You’re gonna hear me roar
Ngươi sẽ nghe tiếng ta gầm rú

Now I’m floating like a butterfly
Nay ta vờn bay như cánh bướm la đà
Stinging like a bee I earned my stripes
Độc châm như ong vẽ đến hồi trổ mã
I went from zero
Ta đi từ cõi hư
To my own hero
Hóa thành anh thư

You held me down, but I got up
Người dìm ta xuống, nhưng ta bật dậy
Already brushing off the dust
Sẵn sàng phủi sạch lớp bụi thời gian
You hear my voice, you hear that sound
Người tấy tiếng ta, người nghe tiếng đó
Like thunder gonna shake the ground
Như sấm nổ làm trời long đất lở
You held me down, but I got up
Gông ta trong xiềng, nhưng ta phá xích
Get ready ’cause I’ve had enough
Nay động binh, ta đủ nhẫn nhịn
I see it all, I see it now
Thông trọn chân lý, giờ thấu chân kinh

I got the eye of the tiger
Ta nhìn anh mắt của hổ dữ
A fighter
Một chiến nữ
Dancing through the fire
Múa vuốt nhe nanh thử lửa
‘Cause I am a champion and you’re gonna hear me roar
Bởi ta là liệt nữ anh thư, ngươi sẽ nghe tiếng ta gầm gừ
Louder, louder than a lion
Lớn hơn, to hơn tiếng mãnh sư
‘Cause I am a champion and you’re gonna hear me roar
Bởi ta là liệt nữ anh thư, ngươi sẽ nghe tiếng ta gầm rú

Oh oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh oh
You’re gonna hear me roar
Ngươi sẽ nghe tiếng ta gầm rú

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

Nguồn: https://chaoticpharmacology.com/

Xem thêm bài viết khác: https://chaoticpharmacology.com/am-nhac/

admin

RELATED ARTICLES
LEAVE A COMMENT